Yaşam Koçluğu (Life Coaching)

0
3686
Yaşam Koçluğu (Life Coaching)

 Koçluq peşəsi, ayrı-ayrı şəxslər və ya şirkətlərin koçluğa və ya onun gətirdiklərinə duyulan ehtiyac nətcəsində meydana gəlib. İndi olduğundan daha yaxşı olmaq ehtiyacı hamıya gərəklidir. Müasir zamanda texnologiyanın da dəstəyi ilə məhsul çeşidlərinin çoxluğu və rəqabət yaranmışdır. Rəqabət daha yaxşı olmağı tələb edir. Bu səbəbdən koçluğa tələb artmaqda davam edəcək. Koçluq peşəsinin və yaxşı koçların əhəmiyyəti diqqət mərkəzinə gəlməkdədir.


Proqramımızın məqsədi:
Koçluq sənətinin etik dəyərləri çərçivəsində Azərbaycanın  ən yaxşı koçlarını yetişdirmək və koçluq peşəsinin  doğru standartlarda uyğuluğuna nail olmaq. 

Faydalar:
Proqramda professional koç olmaq üçün ehtiyacınız olan hər bir məlumatı əldə edəcək və praktiki məşqələlərlə lazımlı təcrübəni qazanacaqsınız. Belə ki, proqram müddətində fərqindəlik səviyyəniz daha da yüksələcək. Artıq qarşılaşdığınız hər şeyə fərqli gözlərlə baxacaqsınız. Bu fərqindəlik sizə alternativləri görəbilmək və elastik düşünmə bacarığı qazandıracaq. Şəxsi həyatınızda vacib olan və vacib olmayan ünsürləri bir birindən fərqləndirməyə başlayacaqsınız. Bu isə sizə daha yaxşı iş, həyat səviyyəsi təmin edəcək. Əslində bu proqram müddətində siz özünüz də bir müştəri mövqeyində olacaq və bir müştərinin köçluq prossesi ərzində əldə etdiyi bütün müsbət nəticələri görmə və təcrübədə keçirmə fürsəti əldə edəcəksiniz.

Yaşam Koçluğu Sertifikat Proqramının mündəricatı:
Koçluq sektorunun iqtisadi dəyərləri
Koçluq nədir, nə deyil?
Koçluq nədir?
Koçluğun NLP ilə əlaqəsi 
KİM BİR KOÇLA İŞLƏYİR?
Koçluğun tarixi
Fərdi İnkişaf
Koçluğun tərifi
Koçlar nə edərlər?
Koçluğun növləri
KOÇLUĞUN MÜASİR FORMASININ YARANMASINA TƏSİR ETMİŞ NİZAMLAYICI CƏRƏYANLAR
Koçluğun inkişaf mərhələləri
Koçluq və digər metodlar arasında fərqlər
Koçluq və terapiya
Koçluq və mentorluq
Koçluq və konsultasiya
Koçluq və təhsil
Koçluq və fəlsəfə
Koçluq və quru
Terapiya və koçluq : Bənzərlikləri və Fərqləri
KOÇUN VƏ MÜŞTƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİ
Bir koç olaraq dəyişimə hazır olmaq
ÖZÜNƏ KOÇLUQ ETMƏK
Bir həyat tərzi olaraq koçluğu mənimsəmiş insanın həyat tərzi necədir?
EFFEKTİV KOÇLUQ PROSSESİ ÜÇÜN QAYDALAR
Koçluq Prinsipləri
Koçların Təkmilləşmiş Bacarıqları: Texniki və Fərdi Bacarıqlar
Koçluq Xəritəsi
Güvən "TRUST" əlaqəsini yaratmaq
Koçluq Ünsiyyət Bacarıqları
Dinləmə
Dəqiqləşdirmə
Güclü sual vermə
Elenchus üsulu 
Açıq tipli suallar 
Qapalı tipli suallar 
Fərqindəlik Yaratmaq 
Sual nümunələri:
Məsuliyyət yükləyən suallar
Baxış bucağını dəyişdirmək üçün verilən suallar
Dəqiqlik qazandıran suallar 
Qətiyyəti dəqiqləşdirmək üçün verilən suallar
Maraq və kəşfə cəsarətləndirmək üçün suallar
Ehtimalları həll etmək üçün  suallar
Müştərini hərəkət etməyə təşviq etmək üçün suallar 
Səssizlik 
Müşahidə
Əks reaksiya
Cohari Pəncərəsi 
İcazə Alma
Həssasiyyət
Bədən dili
Sağ beyni aktivləşdirmənin yolları
Gündəmə koçluq etmək
Spot koçluq
Koçluq seansları
Seansa hazırlıq
“Həyat çarxı” analizi
EXACT model
Koçluq yol xəritəsi
Hədəf təyin etmə
Strategiya Planı
Tədbirlər
Nəticələri qiymətləndirmə
Müştərinin Kor nöqtələri ilə İşləmək
Emosiyalar Üzərində İş Prosesi
Müdafiə Mexanizmləri
Proseslə bağlı ipucları
Koçluq Modelləri

Proqramın müddəti: 60 saat

Əlaqə üçün:

(012) 409-25-82
(055) 342-30-43 (Whatsap)
 
 
Ünvan:
Bakı şəhəri , Səbail rayonu, İçərişəhər Böyük Qala 22

 

ŞƏRH YAZIN