Təchizat Zəncirinin Təməl Mövqeyi Və İdarə Olunması

0
5233
Təchizat Zəncirinin Təməl Mövqeyi Və İdarə Olunması

Bu təlim yeni başlayan və satınalma üzrə biliklərini təkmilləşdirmək istəyən təchizat/satınalma mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulub və satınalmalar sahəsində iş vəzifələrinin hansı qayda ilə yerinə yetirilməsi üzrə biliklərinin əldə edilməsi məqsədini daşııyır.

Təlim təchizat/satınalma departamentinin mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulub.
Təlimçi Münəvvər Rəhimovadır . O , Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat universitetinin məzunudur Hal-hazırda HUAWEI Tecnology Azerbaijan –şirkətində “ E.P Procurement and Logistcs” manager vəzifəsində çalışır. İndiyə kimi Şirin MMC,Matrix Logistics ,Bakı Elektirik şəbəkə açıq səhimdar cəmiyyətində çalışmışdır.Yerli və xarici bazarlardan uyğun tədarükçülərin tapılması,danışıqların və sənədləşmələrin aparılmasında geniş təcrübəyə malikdir. Eyni zamanda,Brighton Business School və İQN England business məktəblərində Supply Chain Management (Procurment and Logistcs)təlimləri almış,CİPS təşkilatinin aktiv üzvüdür. (Charted Institute Procurement and Supply)
 
Proqram:
1-ci dərsin əsas mövzuları:
Təqdimat;
•Təchizat,satınalma və alışın əsas funksiyaları və açıqlanması
•Təchizat zənciri nədir və onun idarəsi
•Material menecmenti,paylaşdırma və logistika
•Müqavilə menecmenti-düzgün müqavilənin tərtibatı
•“Upstream and Downstream”təchizat nədir?
•Müştəri yönümlü təchizat və onun  tərtibi
 
2-ci dərsin əsas mövzuları:
Təchizat və satınalmanın əsas Rolu;
•Dünya biznes mühiti və onun aspektləri.
•Təchizat və Satınalma mütəxəsisləri və onların şirkət daxili funksiyaları.
•“Value for money”anlayışının açıqlaması və tətbiqi.
•Ödəmə,zəmanət şərtləri,xərclərin azaldılması planları.
•“Sustainabilty”anlayışının təchizatda olan önəmli rolu.
•İqtisadi,Sosial və Ətraf mühit ölçüləri,onların açıqlanması.
•Mərkəzləşmə və Mərkəzdən idarə olunma prinsipləri.
•“Tripple bottom line “anlayışı.
 
3-cü dərsin əsas mövzuları:
Effektli Təchizatin faydaları;
•Təchizat və rentabillik,qarşılıqlı əlaqəli iş prinsipi.
•Qənaət vasitələrinin tapılması və səmərililiyin inkişafı.
•Mark –up və Margin terminləri onlar arasındakı fərq.
•Dəyər və qiymət arasındakı fərq ,”cost plus pricing” açıqlaması
•Büdcə və Büdcənin hazırlanması və ona nəzarət.
•İnkişaf və yeniliklərin hazırlanma planı.
•“Efficiency və Effectiveness”təchizat arasındakı fərq
•Təchizat və hədəflərin müəyyənləşməsi
 
4-cü dərsin əsas mövzuları:
“Lean”Təchizat Zənciri və Təchizat prosseslərində 5 Qızıl qaydanın açıqlaması;
•5 Qızıl qaydanın təqdimatı
•Qiymət , təchiz olunan məhsul və xammaların toplam dəyəri
•Təchiz olunan məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üsülları
•Vaxtında təchizat (Timing of supplies)
•Təchiz olunan məhsulun miqdarının və yerinin planlanması
•“Lean” manufakturanın əsas mənşəyi
•“Lean” təchizat principləri
 
5-ci dərsin əsas mövzuları: 
“Agile ”(Cəld)Təchizat Zənciri prossesləri;
•Məhsul və servisin açıqlaması onlar arasındakı fərqlər
•Servis xidmətlərinin önəmli xüsusiyyətləri
•Müştərinin TZ olan önəmli rolu
•Xarici(External) Daxili (İnternal )müştəri anlayışı
•SLA(Service Level Agreement)və KPİ (Key Performance İndicators)
•“Agile ”(Cəld) olan təlabat
•“Agile ”(Cəld) TZ konsept
 
6-cı dərsin əsas mövzuları:
Təchizat və tədarükçü seçimi;
•Outsourcing qərarlarını verilməsi(core,non-core activities)
•“Outsourcing’ praktiki tətbiqi (impact on supplier relations)
•İnsourcing – Outsource arasındakı fərqlilik
•“Make or do” və ya alış qərarları
•Sketch Carters Outsourcing Matrix
•Tədarükçü seçimi üçün əsas vasitələr
•Düzgün araşdırma bacarıqları onların inkişafı
 
7-ci dərsin əsas mövzuları:
Əlaqə və inteqrasiya;
•Tələbatın müəyyənləşdirilməsi
•Məhsul spefikasiyasının hazırlanması
•Sorğuların hazırlanması və göndərilməsi
•Competitive bidding və tender anlayışları
•Göstərici(Performance),çatdırılma və ödəmə.
•Çatdırılmaya düzgün nəzarət planı hazırlamaq
•Pre-award ve Post –award stage
•Müqavilə növlər,sifarişə istinadən müqailənin tətbiqi
•Təchizat əlaqələrinin açıqlanması
 
8-ci dərsin əsas mövzuları:
Gələcək inkişaf istaqamətləri;
•Tədarükçü,istehlakçı və istehsalçı əlaqələri
•Globalisation əsas konseptisiyası
•TZ-nin Global aspektləri
•Müştəri yönümü TZ yaradılması
•Təchizat şəbəkəsinin idarəsi
•Gələcək canlanmaya və dəyişikliyə hazırlıq planları;
•Mal/məhsullar üzrə satınalma müqavilələrinin əsas şərtləri
 
İnstructor & Trainer: Münəvvər Rəhimova
 
Təlim müddəti : 20 saat 
 
Təlim materialları və breyk servis təmin olunur.
 
Əlaqə üçün:
 
(012) 409-25-82
(055) 342-30-43 (WhatsApp)
(055) 334-45-92
 
Ünvan:
 
Bakı şəhəri , İçərişəhər Qüllə küçəsi 16.
 

ŞƏRH YAZIN