Mənfi Düşüncələrdən Uzaq Durun

0
1994
Mənfi Düşüncələrdən Uzaq Durun

Həyatımızdakı bütün mənfi düşüncələr həyatımızı daha da çətinləşdirər. Mənfi şeylər haqqında düşünmək bizi pessimistləşdirər və hər zaman qarşımıza mənfi düşüncələri çıxardar.

Bu səbəbdən hadisələrə baxarkən və onları dəyərləndirərkən pozitiv olmaq, pozitiv düşünmək lazımdır. Həyatınızdakı bütün pis təcrübələr istəmədiyiniz şeylər haqqında daima fikirləşməkdən irəli gəlir.  Biz bu neqativ davranışları təkrar edərək daha pis nəticələr əldə edirik...
 
Əslində davranışlar bizim tərəfimizdən yönləndirilə bilər.Lakin,davranışlarımızı yönləndirmək üçün həyata baxışımızı dəyişdirməliyik. Bunun idarə etmək  yalnız bizim əlimizdədir. Biz necə istəyiriksə, o cür inanc yarada bilərik.
 
Fikirlərimizi, fiziologiyamızı,davranışımızı dəyişməklə buna nail ola bilərik. Neqativ düşüncələrimizi pozitiv düşüncələrə çevirə bilərik.
 
Şəxsi inkişaf seminarlarında bu mövzuda çoxlu biliklər verilir. Neqativ davranışların və düşüncələrin bizə heç bir xeyri olmadığını anlamalı və bunları pozitiv istiqamətdə dəyişməliyik.
 
Iç dünyamızdakı ünsiyyəti həmişə idarə altinda tutaraq, istədiyimiz şey haqqında fikirləşərək yaxşı nəticələr əldə edə bilərik.
 

ŞƏRH YAZIN