Bu vərdişləri təcili tərgidin

0
2012
Bu vərdişləri təcili tərgidin

Sizdəki özünüqiymətləndirməni öldürən insanlar ilə ünsiyyət

Başqalarının nə deyəcəyini düşünmək
 
Axın istiqamətində üzmək və ən az müqavimətə ümid bağlamaq
 
Öz fikrini və hisslərini özündə saxlamaq
 
Risk etməkdən qorxmaq
 
Hamının xoşuna gəlməyə çalışmaq
 
Sizə yaxın insanları və valideynləri unutmaq
 
Bütün asudə vaxtını 4 divar arasında keçirmək
 
Həmişə tələsmək
 
Özünümühakimə
 
Səhv etmək qorxusu
 
Mən bacarmıram deyib, özünü “uğursuzluğa” kökləmək
 
Özünü başqaları ilə müqayisə
 
Keçmişdə ilişib qalma
 
Yalnız gələcək haqqında düşünmək
 
Həyatdan şikayətlənmək
 
Kin saxlamaq və ya ürəyində inciklik qalması
 
Lazımsız əşyaları almaq və saxlamaq
 
Məsuliyyəti başqalarının üzərinə atma
 
Yerinə yetirə bilməyəcəyin vədlər vermək
 
Pis şeylər haqqında düşünmək
 
Utanmaq
 
Həsəd aparmaq, paxıllıq etmək
 
Qaşqabaq sallamaq
 

ŞƏRH YAZIN